سلام و درود

از ثبت نام شما سپاسگزاریم . با توجه به اینکه این سایت یک آگهی نیست و هدف ما از این سایت آگاهی میباشد ، فقط کسانی میتوانند پس از ثبت نام وارد سایت شوند که در کارگاه ها شرکت کرده باشند و یا به واسطه معرفین با ما آشنا شده باشند. از این رو با توجه به نام و شماره ای که هنگام ثبت نام وارد کرده اید ثبت نام شما به وسیله مربی تایید و یا رد میشود .

لطفا صبور باشید تا نتیجه این بررسی برای شما پیامک گردد.

قدردانیم.

پشتیبانی فنی سایت : 09014032636