آخرین رویداد برگزارشده
۳۰ اردیبهشت ما از ساعت ۱۰ الی ۱۴ اصفهان،مرکز همایش های سیتی سنتر،طبقه سوم، سالن ۱۰۰۰نفری

زمان و مکان شانزدهمین آزمون و معارفه تخصصی فیزیک و سلامت

19 مهرماه، اصفهان مرکز همایش های سیتی سنتر،طبقه سوم، سالن ۱۰۰۰نفری ساعت 16 الی 20

پاردهمین معارفه دوره تخصصی فیزیک و سلامت اصفهان شهریور ماه 1401

چهاردهمین معارفه دوره تخصصی فیزیک و سلامت اصفهان تیر ماه 1401

معارفه و آزمون پنجمین دوره کارگاه فیزیک و سلامت مشهد

معارفه سیزدهمین دوره کارگاه فیزیک و سلامت اصفهان

آخرین رویداد برگزارشده

زمان و مکان برگزاری

پنجمین کارگاه تخصصی فیزیک و سلامت مشهد،سالن بین المللی علوم پزشکی (شهدای سلامت) از ساعت 16:00 الی 20:00

زمان و مکان برگزاری

معارفه و آزمون قطعی 12 خردادماه کارگاه های فیزیک وسلامت اصفهان

زمان و مکان برگزاری

معارفه و آزمون ۳۰ اردیبهشت کارگاه های فیزیک وسلامت از ساعت ۱۰ الی ۱۴ اصفهان مرکز همایش های سیتی سنتر،طبقه سوم، سالن ۱۰۰۰نفری

فستوال انجام شد
پخش ویدیو

INTERNATIONAL GROUP OF ALI AKBAR MOHADDES