برای نخستین بار است که به یاری الله یکتا فرصتی برای خدمت فراهم شد و کارگاه هایی در حوزه فیزیک و سلامت در سطح کشوری برگزار گردید. در این بخش گزیده ای از عکس های کارگاه های پیشین را مشاهده خواهید کرد