• تأثیر اشعه های کیهانی بر سلامتی و نشاط
  • مطالعه میدانهای الکترومغناطیسی بر روی نانوسیال GD
  • کنترل مدیریت متمرکز بر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
  • دوره های حرفه ای فیزیک سیستم های پیچیده در آکادمی NASERI / مرکز معتبر فیزیک کاربردی / دسامبر 2013 – دسامبر 2014
  • تحقیق و امکان سنجی در مورد اتوماسیون یکپارچه SGPC به منظور نظارت و مدیریت شبکه های پارامترهای انرژی و تولید SSAS و SSRS (RFEPM)
  • کنترل هوشمند سیستم های توزیع
  • کنترل غیر متمرکز قوی
  • اتوماسیون الکترونیکی مکاترونیک و هوش مصنوعی
اینها گزیده ای از توفیقات حاصله در زمینه های علمی و عملی در عرصه های گوناگون بود. این لینک نیز می تواند اطلاعات شما را در این زمینه کامل کند.