هشتمین دوره تخصصی ارزش ،اثر، رسالت و ثروت

 

 

 

هشتمین دوره تخصصی ارزش ،اثر، رسالت و ثروت

  • مبلغ دوره $5000 دلار که به صورت حضوری دریافت می گردد.