محصولات رایگان

زیرااااا

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ جهان بر اساس قوانین بسیار دقیقی عمل می کند و قوانین زندگی انسانی نیز قوانین یکسان و ثابتی است و تخلف از این قوانین انسان را بر خلاف همه عالم هستی دچار افسردگی، بیماری و فقر می کند.

_ مهمترین قانون جهان هستی یگانه پرستی است و تخلف از این قانون و گرفتار شدن به شرک های پنهان انسان را به سمت سلب همه عناصر خوشبختی سوق می دهد.

یا مسئولیت پذیری یا بدبختی

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا_ مسوولیت پذیری موضوع مهمی است که تفاوت اساسی انسان و سایر موجودات است._ انسان قدرتمندترین مخلوق خداوند است و خداوند به او حق انتخاب داده است._ بزرگترین راز خوشبختی این است که 100 درصد مسوولیت خوشبختی خود را بپذیریم و از اینکه دیگران را نسبت به خوشبخت کردن خود مسوول کنیم دست برداریم._ در یک جمله باید گفت “یا مسوولیت پذیر باش یا بدبخت بمان”.شاد و تندرست و سعادتمند باشید.

چرا من ؟؟؟

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ آرامش اولین عنصر خوشبختی است، در میان موجودات عالم هیچ کدام به افسردگی و بیماری های عصبی دچار نمی شوند جز انسان!!!

_ چرا فقط انسان دچار بیماری های عصبی و نا آرامی می شود در حالی که انسان خود می فهمد که به لحاظ ظرفیت وجودی و بواسطه عقل از همه موجودات حتی کهکشان ها و کرات برتر و قدرتمندتر است؟؟؟؟

سپاس، شرط ایمان

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ انسان نسبت به پرودگار متعال دو وظیفه بسیار مهم دارد که اولین آن سپاسگزاری است.

_ تمام جهان هستی بر دو مدار خدمت رسانی و سپاسگزاری کار می کند و خداوند یکتا تمام عالم را در اختیار و خدمتگزار انسان قرار داده است پس سپاس از خداوند بالاترین وظیفه انسان است.

_ قرآن می فرماید: خدا را با عذاب شما چکار اگر شکر گزار باشید و ایمان بیاورید؟ (سپاس مقدم بر ایمان) در نماز نیز در موارد مختلف اول سپاسگزاری می کنیم و بعد ذکر توحید می گوییم؛ گویا اگر بنده ای سپاسگزار نباشد نمی تواند موحد باشد.

یکتاپرستی

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ دومین وظیفه اصلی من نسبت به پروردگارم یکتاپرستی است.

_ بت ها زمانی از سنگ و چوب بود، اما اکنون موضوعی است به نام شرک یا بت پرستی پنهان.

_ شرک پنهان این است که انسان گمان کند که کسی در عالم بجز خدا و مستقل از خدا می تواند تاثیری بر زندگی ما بگذارد.

_ قرآن می فرماید: … جز خدا نپرستیم و به او شرک نورزیم و یکدیگر را به ربوبیت نگیریم (یعنی به یکدیگر در زندگی نقش و تاثیر ندهیم).