ثبت نام شانزدهمین دوره معارفه وآزمون کارگاه فیزیک وسلامت اصفهان