توفیقات در عرصه بین الملل

 • رتبه دوم مخترع برتر جهان در سال 2019 در حوزه فیزیک در سلیکون ولی امریکا تحت نظر مرکز مالکیت های فکری سازمان ملل
 • ثبت اختراخ بین المللی Cosmic Resonator در 154 کشور دنیا تحت نظر مرکز مالکیت های معنوی سازمان ملل 
 • مدال طلای سال 2019 در مسابقات طراحان صنعتی و مخترعین جهان در کانادا
 • مخترع برتر سال 2019 از دانشگاه بخارست
 • دریافت مدال طلا در سال 2011 مرکز مالکیت های فکری از سازمان ملل در حوزه طراحان صنعتی جهان و اختراعات.
 • دریافت مدال طلا در سال 2011 در بائوچی نیجریه.
 • دریافت مدال طلا در سی و هفتمین دوره مسابقات مخترعین و طراحان صنعتی جهان در سال 2009 از ژنو سوئیس.
 • دریافت جایزه ویژه طراح صنعتی 2009 از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ در خصوص اختراعات محیطی.
 • دریافت مدال طلا در چهلمین دوره مسابقات طراحان صنعتی در سال 2009 از لهستان.
 • دریافت مدال نقره جهانی در اختراعات سال 2007 در نورنبرگ آلمان از فدراسیون مخترعین تایوان.
 • اخذ کاپ ویژه طراح صنعتی در سال 2007 از میان 1900 تیم شرکت کننده از 52 کشور جهان در نورنبرگ آلمان.
 • دریافت جایزه ویژه طراح صنعتی 2007 از دانشگاه پلی تکنیک
 •  
سازمان ملل

رتبه دوم مخترع برتر جهان در سال 2019 در حوزه فیزیک در سلیکون ولی امریکا تحت نظر مرکز مالکیت های فکری سازمان ملل

مخترع برتر سال 2019 از دانشگاه بخارست

مخترع برتر سال 2019 از دانشگاه بخارست

مدال طلای سال 2019 در مسابقات طراحان صنعتی و مخترعین جهان در کانادا

مدال طلای سال 2019 در مسابقات طراحان صنعتی و مخترعین جهان در کانادا

اخذ کاپ ویژه طراح صنعتی در سال 2007 از میان 1900 تیم شرکت کننده از 52 کشور جهان در نورنبرگ آلمان.

دریافت مدال طلا در چهلمین دوره مسابقات طراحان صنعتی در سال 2009 از لهستان.

دریافت مدال طلا در سی و هفتمین دوره مسابقات مخترعین و طراحان صنعتی جهان در سال 2009 از ژنو سوئیس.

دریافت جایزه ویژه طراح صنعتی 2009 از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ

مدال طلا در سال 2011 از مرکز مالکیت های فکری سازمان ملل در حوزه طراحان صنعتی

اخذ کاپ ویژه طراح صنعتی در سال 2007 از میان 1900 تیم شرکت کننده از 52 کشور جهان در نورنبرگ آلمان.

دریافت مدال طلا در چهلمین دوره مسابقات طراحان صنعتی در سال 2009 از لهستان.

دریافت مدال نقره جهانی در اختراعات سال 2007 در نورنبرگ آلمان از فدراسیون مخترعین تایوان.

دریافت مدال طلا در سال 2011 در بائوچی نیجریه.

The gold medal in August 2019 at the ST Innovation Competition in Toronto, Canada, for the cosmic resonator

The Award of Excellence for the Cosmic Resonator from the Bucharest Mechanical Engineering University at the ICAN 2019 competition

The silver medal and second place in physics at the International Inventors Competition in Silicon Valley, San Francisco, USA in 2019

The Award of Excellence for the Cosmic Resonator from the Bucharest Mechanical Engineering University at the ICAN 2019 competition

The award for the Best Invention of the Year 2011 from the United Nations Intellectual Property Organization in Abuja, Nigeria.

The gold medal in November 2011 at the World Inventors and Designers Competition in Abuja, Nigeria

The gold medal in June 2009 at the World Inventors Competition in Warsaw, Poland

The gold medal at the World Inventors Competition in

The special trophy for the Best Inventor of the Prominent Inventors League in Taiwan in October 2007

The silver medal and second place in the International Inventors Competition in Nuremberg, Germany in November 2007

The special Inventors of the Year 2009 trophy from the Hong Kong Polytechnic University