رویداد های در حال برگزاری

April 2023 Dubai

پخش ویدیو

هفدهمین معارفه دوره تخصصی فیزیک و سلامت اصفهان دی ماه 1401

پخش ویدیو

طنین حیات

پخش ویدیو

پانزدهمین معارفه دوره تخصصی فیزیک و سلامت اصفهان شهریور ماه 1401

پخش ویدیو

چهاردهمین معارفه دوره تخصصی فیزیک و سلامت اصفهان تیر ماه 1401

پخش ویدیو

معارفه و آزمون پنجمین دوره کارگاه فیزیک و سلامت مشهد

پخش ویدیو

معارفه سیزدهمین دوره کارگاه فیزیک و سلامت اصفهان

پخش ویدیو
آخرین رویداد برگزارشده


شانزدهمین آزمون و معارفه تخصصی فیزیک و سلامت

19 مهرماه، اصفهان مرکز همایش های سیتی سنتر،طبقه سوم، سالن ۱۰۰۰نفری ساعت 16 الی 20


The Melody Of Life - 23 Dec 2022

طنین حیات - 2 دی ماه 1401

زمان و مکان برگزاری

پنجمین کارگاه تخصصی فیزیک و سلامت مشهد،سالن بین المللی علوم پزشکی (شهدای سلامت) از ساعت 16:00 الی 20:00

زمان و مکان برگزاری

معارفه و آزمون قطعی 12 خردادماه کارگاه های فیزیک وسلامت اصفهان

زمان و مکان برگزاری

معارفه و آزمون ۳۰ اردیبهشت کارگاه های فیزیک وسلامت از ساعت ۱۰ الی ۱۴ اصفهان مرکز همایش های سیتی سنتر،طبقه سوم، سالن ۱۰۰۰نفری

فستوال انجام شد
پخش ویدیو

INTERNATIONAL GROUP OF ALI AKBAR MOHADDES

Pop Up WordPress Plugin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var hamburger = document.querySelector('.mobile-menu-button'); var menu = document.querySelector('.mobile-menu'); if (hamburger && menu) { hamburger.addEventListener('click', function() { menu.classList.toggle('active'); }); hamburger.addEventListener('touchstart', function() { menu.classList.toggle('active'); }); } });